de BRIEVENBEURS
© Stichting “de BRIEVENBEURS” 2004-17

Welkom!. standhouders. Persberichten. Aanmelden / tafelverhuur. RPSL. Links. Contact.
De Royal Philatelic Society London (1869) is de oudste postzegel-
vereniging ter wereld. Echt Brits, maar tegenwoordig wonen
circa 60% van de ongeveer 2.300 leden buiten het Verenigd
Koninkrijk, waarvan een tachtig in België en Nederland.
Ingaande 2018 zal er jaarlijks een regionale bijeenkomst georgani-
seerd worden, voor het eerst op 30 maart aanstaande tijdens
de BRIEVENBEURS in de grote bovenzaal van de Mammoet te Gouda.

Interessant filatelistisch programma met onder andere lezingen,
boekpresentatie, presentatie Stockholmia 2019 (RPSL 150 jaar!) en
veel moois uit collecties van leden van de Royal. Ook niet leden
zijn welkom. Info bij de NL-representative: van.welie (at) home.nl