de BRIEVENBEURS © Stichting “de BRIEVENBEURS” 2004-18

de Brievenbeurs / Filamania 2018


secretariaat:

 P/a                                                                                                                                                     www.brievenbeurs.com

Postbus 7                                                                                                                                             kvk S174067

3330 AA Zwijndrecht                                                                                                                              BIC: INGBNL2A

Hillesum (at) brievenbeurs.com                                                                                                              IBAN: NL37INGB0002318042

            


        Voor de 25e maal organiseren wij op 30 en 31 maart 2018 de Brievenbeurs in Gouda, gecombineerd met Filamania (postzegels)

Wij nodigen u uit om hieraan als standhouder deel te nemen. De kosten bedragen voor twee dagen voor 2 meter (minimum) € 65,- per meter, , 4-6 meter € 50,- per meter en voor 8 meter of meer € 45,- per meter. Nieuwe handelaren (3 jaar geen deelnemer) kunnen eenmalig deelnemen voor € 45,- per meter (geen korting). Het thema van dit jaar is “De antieke wereld”.  Uitsluitend te huur in veelvouden van 2 meter.

Wij verzoeken u het onderstaande inschrijfformulier per omgaande terug te zenden dit ivm de publiciteit voor de beurs. Verder verzenden wij persberichten aan zo’n 400 adressen/websites.


Kunt u een nieuwe handelaar (3 jaar niet deelgenomen) tot deelname te bewegen: eenmalig 10% extra korting.AANVRAAGFORMULIER VOOR DEELNAME aan de BRIEVENBEURS 2018.


Ondergetekende bestelt ....... meter (minimaal 2 meter, en alleen veelvouden van 2 m ter) tafelruimte à ……….per meter (exclusief eventuele korting als u voldoet aan de voorwaarden) op 30-31 maaart 2018, sportcomplex de Mammoet, Gouda (uitsluitend voor beide dagen boekbaar!). Toewijzing van tafelruimte door de organisatie. Ondergetekende heeft er kennis van genomen dat er geen munten of telefoonkaarten verhandeld mogen worden. Toezending deelnemersreglement op verzoek.


naam  ……………………………………………………………………………………………………………………………………E-mailadres:…………………………………………………………

straat/nummer ……………………………………………………………………………………………………………Plaats/land…………………………………………………………..……………………………

postcode ………………….................. woonplaats …………………………………………….............................

land  ………………….................. e-mail  …………………………………………….............................

telefoon  ………………….................. specialiteit …………………………………………….............................

voorraad voornamelijk postzegels / poststukken (doorhalen wat niet van toepassing is)

datum  ………………….................. handtekening …………………………………………….............................